#Gestió i resolució de conflictes

#Formació

#Consultoria


 

 

#Formació

 

 

 

 

Oferim formació personalitzada en mediació, en prevenció i gestió de conflictes i en comunicació mitjançant cursos, workshops, jornades o conferències, que poden anar dirigides a: empreses, grups de professionals i en l’àmbit acadèmic.


 

 

«La base d’una negociació o d’una mediació, és l’adequada comunicació.»

#Gestió i Resolució de Conflictes

La mediació, negociació o facilitació, són els procediments que fem servir per trobar la millor solució, amb l’objectiu de donar un gir en positiu al conflicte i arribar a un acord satisfactori.

Hem desenvolupat una metodologia pròpia per tal de detectar, identificar, gestionar i resoldre conflictes, malentesos o desacords entre persones o organitzacions.


 

 

 

«Un conflicte no resolt pot deteriorar i fins i tot trencar relacions personals i / o professionals.»

#Consultoria

Amb millors habilitats en comunicació s’aconsegueix incrementar l’automotivació i el compromís dels equips, fomentar l’intercanvi de coneixement entre ells, millorar l’entorn de treball, prevenir conflictes, i en definitiva incrementar el valor del capital humà de l’organització, i així generar avantatges competitives en un mercat cada vegada més complex.

Formació, protocol d’empresa familiar, protocol davant l’assetjament laboral i / o sexual, codi ètic, constitució d’equips interns de mediació, resolució de conflictes i M.T.M.

 

Si vols …

Incrementar el compliment d’objectius

Millorar la gestió dels equips

Promoure el benestar, fidelitat i productivitat dels treballadors

Retenir el talent

Afavorir el lideratge positiu

Gestionar de manera eficient situacions de crisi

Millorar en la gestió d’un mateix

Prevenir i detectar casos d’assetjament

Millorar el clima laboral

… tenim la solució: Contacta’ns!!