GIRa ADR/ febrero 15, 2019

ARTICLE PUBLICAT A LA REVISTA Nº 116 del CONSELL «MOTIVACIÓ I COMUNICACIÓ INTERNA COM A EINES PER A LES EMPRESES»

AUTORA: Natàlia Flores Pujol

«MOTIVACIÓ I COMUNICACIÓ INTERNA COM A EINES PER A LES EMPRESES»

La convivència entre les persones mai ha estat fàcil. Només ens hem de fixar en els malentesos i enfrontaments que apareixen a dins de les famílies. 

Cada un de nosaltres som éssers independents i autònoms, i en la formació de les nostres conviccions i formes de ser, han intervingut un munt d’elements que contribueixen a marcar aquestes diferències.

Elements com ara; la nostra història personal, gustos, desitjos, valors, educació, religió, cultura, tradició, necessitats… Tota aquesta motxil.la ens porta a que cada persona arribi a tenir interessos diferents als altres, prengui posicionaments contraris a la resta i apareixin punts de vista divergents.

Davant un desacord amb qualsevol persona, hem de gestionar les emocions i reconduir la situació per tal de poder mantenir unes bones relacions. Ho fem contínuament, dins dels àmbits familiar, d’amistats i també laboral.

De les relacions laborals

Una tercera part del nostre temps, estem en els nostres llocs de treball. En moltes ocasions, compartim més hores amb els companys de feina que amb les nostres famílies. Per tant és lògic que sorgeixin conflictes i discussions dins les relacions laborals. Però és vital, trobar solucions beneficioses per a tots.

Les persones són el valor bàsic per a que una empresa sigui competitiva, exitosa i assoleixi els seus objectius generals. Per aquest motiu, s’ha de promoure un bon clima laboral, tant en les grans com en les petites empreses.

Contràriament, un mal clima laboral, contamina l’ambient de treball, provoca malentesos, alimenta la conflictivitat, empitjora la producció i s’incrementen els costos per als negocis.

Amb això, creiem imprescindible que les empreses coneixin l’estat del seu clima laboral i s’encaminin al model d’empresa saludable. Han d’estar al corrent de les necessitats dels treballadors, saber com es senten dins l’organigrama i tenir coneixement del nivell de satisfacció dels empleats. En una empresa és bàsic crear unes condicions laborals adequades.

Aquestes dades ajudaran a evitar futurs conflictes i a gestionar positivament situacions de risc, faran millorar la satisfacció dels treballadors, contribuiran a evitar l’estrès laboral i la fuga de talents i alhora s’obtindran millors resultats empresarials.  Els treballadors reconeguts i motivats, resulten ser un 33% més productius.  

Moltes són les eines  per aconseguir millorar el clima laboral:

 • un bon lideratge que es basi en la flexibilitat, la delegació de funcions i responsabilitats

 • la promoció del treball en equip

 • la comunicació

 • la motivació dels treballadors i dels equips

 • la definició de les tasques i protocols clars per als treballadors

 • la definició clara dels objectius/incentius

 • la conciliació de la vida familiar i laboral

 • la capacitació i formació

 • la promoció de la tolerància i el respecte

 • buscar el feedback positiu amb els empleats

 • els programes de reconeixement

 • vetllar pel benestar i la salut de tots els membres de l’organització

 • un lloc de treball adequat: llum, decoració, espai

 • la flexibilitat horària, dies lliures per afers personals

 • fomentar el Team Building amb activitats

 • els espais d’oci, guardaries

 • els beneficis socials i esportius…

De totes elles, avui volem centrar-nos en la Comunicació Interna i la Motivació.

Comunicació Interna

La necessitat de la comunicació interna, sorgeix  a l’hora de motivar els equips humans, de fer-los partícips en els objectius, projectes i funcionament de les empreses.

Dins aquest àmbit de les organitzacions, hem constatat que els seus professionals, directius i treballadors, sovint no aprofiten una eina que tenen al seu abast i que és fonamental en les relacions laborals: la comunicació.

Això genera problemes que es poden resoldre adquirint coneixements, utilitzant les eines adequades… si no es porten a terme aquestes mesures es poden produir conseqüències negatives en els resultats de les organitzacions.

La base d’un bon equip, es treballa des de la bona comunicació horitzontal i vertical.

Possibles mesures i eines que faciliten i milloren la comunicació interna:

 • Comunicar les novetats de l’empresa periòdicament, per afavorir la integració i participació dels treballadors, així com potenciar el seu reconeixement com a tals.

 • Crear un mitjà de comunicació intern a fi de que els treballadors puguin compartir fotos, idees, bromes, opinions…

 • Dotar-se d’una eina de comunicació interna amb l’objectiu de facilitar que els treballadors puguin denunciar queixes o situacions conflictives d’ells mateixos o de companys, de forma anònima, per tal de fer aflorar tot allò que sovint és impossible si el treballador ho ha de comunicar al seu superior immediat.

 • Crear un espai de descans i oci, on mentre es pugui prendre un cafè, es pugui fomentar la comunicació distesa.

 • Organitzar activitats esportives, culinàries o culturals. Qualsevol activitat fora de l’espai laboral servirà per millorar la comunicació interna de l’empresa.

 • La comunicació immediata entre un treballador i el seu cap és essencial. Si aquesta es deficient, contaminada o nul-la, sols pot provocar efectes negatius.

Segons l’estudi «Benestar i motivació dels treballadors a Europa 2015», Edenred-Ipsos,la meitat de les persones que canvien de feina ho fan per la seva mala relació amb el seu cap immediat.

És important centrar-nos en la comunicació relacional interna de les organitzacions: tant en la vessant de formació com de gestió de conflictes. Cobrint des de les fases preventives fins a les resolutives.

Potenciant o adquirint les habilitats en comunicació s’aconsegueix gestionar millor els equips, motivar als treballadors, millorar el clima laboral, prevenir conflictes i resoldre situacions de crisi.

La motivació

Per dur a terme qualsevol activitat amb ganes, necessitem estar motivats. Tant en l’oci com en el treball.

Així que la motivació i el tracte que rebin els treballadors repercutirà directament en el resultat de la seva feina, en la relació amb els companys, en el seu benestar i en els beneficis de l’empresa. És producte de l’Efecte Pigmalió.

Quan parlem de l’efecte Pigmalió ens referim a la qualitat d’influir en les persones en funció de les expectatives que s’esperen que elles compleixin. 

Si jo, com a directiu d’una empresa d’Administració de Finques confio en el potencial del meu treballador i el tracto conseqüentment amb el què penso d’ell, aquest treballador acabarà obtenint els resultats que jo espero. No per art de màgia , sinó per l’empoderament, la confiança i el reconeixement que haurà rebut de mi, com el seu cap.

Contràriament, si crec que no pot fer una bona feina, si estic convençut que no serà capaç d’obtenir bons resultats en una reunió de Propietaris, no li  transmetré cap input positiu, es sentirà desmotivat, insegur  i el més probable és que aquest treballador acabi fent perdre un bon client a l’empresa. I que com a conseqüència d’això aquesta Comunitat de Propietaris descontenta provoqui un efecte rebot amb altres possibles clients.

Aquesta motivació i comunicació interna forma part del salari emocional que provoca una fidelitat del treballador, un millor benestar laboral i un increment de la productivitat. Fites que no es poden assolir a través del salari econòmic.

La manca de comunicació interna i la no motivació d’empleats pot provocar pèrdues importantíssimes per a les organitzacions. Un treballador que no es sent reconegut ni motivat, disminuirà en el seu rendiment, provocarà un increment d’estrès laboral al seu entorn, possiblement hi haurà algun episodi de baixa laboral i finalment –tal i com hem destacat anteriorment- una fuga de talent, amb el conseqüent increment de cost per part de l’empresa , sense oblidar el dany que pot repercutir en la seva imatge pública -tan vulnerable actualment a través de les xarxes socials-. No sols pel descontent del talent fugit, si no per aquell client que pogués ser mal atès per un treballador desmotivat.

No hi ha cap dubte, el major actiu i el més important capital d’una empresa són «les persones, els seus treballadors.«

Compartir esta entrada