MEDIACIÓ

conflicte-resoldre-comntinuarLa mediació entre empreses, professionals, particulars o mixta és una opció atractiva per a aquelles persones que tenen un especial interès en:

Minimitzar els costos inherents a la solució de la controvèrsia;

Mantenir el control del procediment;

Aconseguir una solució ràpida;

Mantenir el caràcter confidencial;

Preservar o desenvolupar una relació subjacent;


La mediació proporciona una oportunitat per trobar una solució fent referència també a interessos comercials, professionals i personals i no solament als drets i obligacions estrictament jurídics de les parts.