La Taula de Treball, coordinada per GIRa, finalitza amb èxit

La Taula de Treball coordinada per GIRa finalitza amb èxit, al haver complert tots els seus objectius.

La Taula de Treball estava formada per representants del Lleida Esportiu, de les penyes i de la societat civil lleidatana i coordinada per Natàlia Flores Pujol i Marta Méndez Pichot, sòcies de GIRa.

El reglament de règim intern del Lleida Esportiu elaborat i consensuat en la Taula de Treball, ha estat aprovat pel Club.

Així mateix en l’última reunió de la Taula de Treball, es va consensuar el reglament de creació i regulació de la Grada d’Animació del Lleida Esportiu.

Ara, el Club realitzarà els tràmits legals pertinents per a la seva entrada en vigor i aplicació.

Els membres de la Taula de Treball, van decidir, per consens, que el nom de la Grada d’Animació del Lleida Esportiu serà GOL NORD.

A més es van establir:

  • les condicions per a ser membre de la Grada d’Animació Gol Nord
  • el règim disciplinari
  • la creació de la Comissió Coordinadora de la Grada d’Animació, que estarà integrada per una representació del Club i dels abonats de la Grada d’Animació GOL NORD.

Llegir comunicat de premsa de la Taula de Treball del Lleida Esportiu

Notícia del diari La Mañana

Notícia del diari El Segre

GIRa coordina la taula de treball del Lleida Esportiu

GIRa coordina la Taula de Treball del Lleida Esportiu per elaborar el reglament de règim intern i crear la grada d’animació.

Els membres de la Taula són: Jordi Barri (Rudes), Jordi Baselga (Rudes), Sergi Navarro (ÉUS), Andreu Ratés (Associació Amics del Lleida), Xavier Batalla, Pere Roqué, Ricard Borrás, Marc Cerón, Xavi Pérez, Oriol Verdú, Juanjo Silva (Lleida Esportiu), un representant de l’assessoria jurídica del Club i Albert Esteve (Lleida Esportiu), coordinada per Marta Méndez Pichot i Natàlia Flores Pujol.

S’han establert les normes de funcionament de la Taula de Treball,  calendari de treball, fixant com a propera reunió el proper dia 20 d’abril.

Així mateix, s’ha decidit que primer s’elaborarà el reglament de règim intern i, posteriorment, la creació de la grada d’animació.

En aquest sentit, s’ha presentat una proposta de reglament intern, aplicable a abonats i aficionats, que serà treballat conjuntament per tots els membres de la taula en la propera reunió.

Veure comunicat del Lleida Esportiu

Veure notícia a TV Lleida

Veure notícia al diari El Segre

Pau entre el Lleida Esportiu i les penyes

logo_segreEl Lleida Esportiu i les penyes És Un Sentiment i Rudes i l’Associació Amics del Lleida han segellat definitivament la pau tres mesos després del procés de mediació iniciat entre les parts, per resoldre el conflicte que es va obrir pel veto a 57 aficionats.

Segons l’acord de mediació, procés dirigit per Natàlia Flores Pujol i Marta Méndez Pichot, sòcies de GIRa Adr, el club compensarà econòmicament els abonats que van ser vetats i que estiguin degudament identificats per les parts, que també es comprometen a no denunciar-se mútuament pels fets ocorreguts “fins a la data d’avui”  i a desistir de les actuacions que estiguessin iniciades.

Les parts també han acordat constituir una taula de treball que tindrà com a finalitat crear la Grada d’Animació i l’elaboració d’un codi de règim intern a què “estaran sotmesos tots els assistents al Camp d’Esports” que serà coordinada per Marta Méndez Pichot i Natàlia Flores Pujol, que han estat les mediadores que han intervingut en la resolució del conflicte.

Llegar notícia de El Segre

Mediació entre el Lleida Esportiu i les penyes

Logo-ARA_imagelargeAl novembre de 2016, es va iniciar un procés de mediació entre el Lleida esportiu i les penyes Rudes i ÉUS i Associació Amics del Lleida, dirigida per una empresa especialitzada (GIRa ADR), que tenia com a objectiu intentar reconciliar el club i els seus aficionats amb motiu dels conflictes existents.

La primera reunió va durar set hores. Es va fer en un espai indeterminat, ja que existien clàusules de confidencialitat signades per les parts. Asseguts, els representants de les penyes i de la directiva es van reunir amb dues mediadores professionals, Marta Méndez Pichot i Natàlia Flores Pujol, i es va a conseguir arribar a un primer acord.

Llegir notícia