Un conflicte no resolt pot deteriorar i inclús trencar relacions personals i/o professionals. Intervenim tant en l’àmbit preventiu com en la gestió i resolució de conflictes.

Tècniques com la mediació, negociació o facilitació, són les eines que GIRa utilitza per a la cerca d’una solució, amb l’objectiu de donar un gir en positiu al conflicte i poder arribar a un acord satisfactori per a totes les parts i millorar les seves relacions.

GIRa ha desenvolupat una metodologia pròpia per tal de detectar, identificar, gestionar i resoldre conflictes, malentesos o desacords en diferents àmbits.

 

 

Notícies i publicacions en mitjans / empreses i institucions que hem col.laborat

(veure Notícies)