QUIpause

conflicteDavant d’una controvèrsia, qualsevol empresa, negoci, despatx d’advocats, assessors, professionals i particulars, quan es posen en contacte amb GIRa, els hi oferim assessorament de quin és el procés d’ADR més adient, així com d’altres tipus d’intervencions que poden resoldre el conflicte.
Som una consultoria que intervé tant en l’àmbit preventiu com en la gestió i resolució de conflictes, que poden estar o no judicialitzats. El nostre servei no inclou la defensa jurídica en un procés judicial ni arbitral.
Tècniques com la mediació, negociació o facilitació, són les eines que GIRa utilitza per a la cerca d’una solució, amb l’objectiu de donar un gir en positiu al conflicte i poder arribar a un acord satisfactori per a totes les parts.


Gestió i Resolució Alternativa de conflictes.

En conflictes empresarials, de comunitats de propietaris, escolars, esportius, d’herències, derivats de la contractació, d’accidents i/o sinistres,  entre d’altres, GIRa intervé en la seva resolució mitjançant procediments confidencials, voluntaris, i en els que l’actuació del professional assignat és imparcial i neutral.

Aquests procediments, en funció de la problemàtica són:

Consultoria

Assessorament col•laboratiu amb altres professionals.
Entre d’altres serveis, elaborem codics ètics professionals, protocols familiars, etc…

Actuació en l’àmbit empresarial

Gestió dins del context intern: polítiques i sistemes de gestió, acció directiva, cultura i valors.

Els mètodes alternatius de solució de controvèrsies ofereixen una sèrie d’avantatges per a resoldre conflictes entre empreses, entre treballadors o departaments d’una mateixa empresa, en empreses familiars, etc…

Formació

Disseny i implementació de formació en mediació i en gestió de conflictes, mitjançant cursos, workshops, jornades o conferències.

  • Personalitzada per a empreses
  • Per a grups professionals
  • Acadèmica
  • Organització de cursos, tallers i jornades de sensibilització i prevenció de conflictes.