GIRa ADR 

(Gestió i Resolució Alternativa de conflictes)

GIRa intervé en la seva resolució mitjançant procediments confidencials, voluntaris, i en els que l’actuació del professional assignat és imparcial i neutral. Aquests procediments són:

Mediació

Negociació

Facilitació

Ombudsman


 

 

 

 

GIRa Formació

GIRa ofereix formació personalitzada en mediació, en prevenció i gestió de conflictes i en  comunicació (relacionada amb la gestió de persones) mitjançant cursos, workshops, jornades o conferències, que poden anar destinades a:

Empreses

Grups de professionals

Ámbit acadèmic


 

 

 

 

GiRa empresa

El producte GIRa empresa inclou els serveis de gestió i resolució de conflictes, consultoria, formació i M.T.M  a empreses, organitzacions sense ànim de lucre i institucions, amb l’objectiu de:

  • Promoure el benestar, fidelitat i productivitat dels treballadors

  • Millorar la salut dels treballadors i de l’empresa

  • Incrementar l’acompliment d’objectius

  • Reduir costos

  • Afavorir la innovació i la creativitat

  • Millorar la gestió de les persones de l’empresa

  • Afavorir el lideratge positiu

  • Gestionar de forma eficient situacions de crisis

  • Millorar en la gestió d’un mateix

  • Prevenir i detectar casos d’assetjament (sexual, per raó de sexe, laboral…)

  • Millorar el clima laboral