handsombudsman
“OMBUDSMAN”

GIRa ofereix formació als treballadors escollits que han d’actuar com a el què es coneix com a “ombudsman”.

L’ombudsman, és aquell treballador/rs de l’empresa o organització, anomenat específicament per a aquest càrrec, i de caràcter voluntari, que proporciona ajuda imparcial per a la solució informal dels conflictes i/o dificultats relacionades amb el treball dins l’organització.

El servei està a la disposició de tots els treballadors independentment del tipus de contracte o del lloc en què es trobin.

En tots els casos, l’Ombudsman actua amb el màxim grau de confidencialitat i imparcialitat. No advoca per cap persona en una controvèrsia dins d’una organització, ni per l’organització; més aviat, promou el degut procés i les garanties processals i s’encarrega de facilitar una solució que sigui acceptable per a totes les parts.

Les avantatges més significatives són que cerca opcions per a resoldre un problema tot coneixent els recursos de què disposa el sistema.

Està format per a gestionar les situacions de conflicte i, en definitiva, pot ser un mitjà, pels membres de l’organització, per exposar un problema sense córrer riscos de represàlia.

Aquest pot recomanar que s’iniciï un procediment de mediació.