“OMBUDSMAN”

handsombudsmanGIRa ofereix formació als treballadors escollits que han d’actuar com a el què es coneix com a “ombudsman”. L’ombudsman, és aquell treballador/rs de l’empresa o organització, anomenat específicament per a aquest càrrec, i de caràcter voluntari, que proporciona ajuda imparcial per a la solució informal dels conflictes i/o dificultats relacionades amb el treball dins l’organització.