MEDIACIÓ

Quant a la mediació entre empreses, professionals, particulars o mixta és una opció atractiva per a aquelles persones que tenen un especial interès en:

conflicte-resoldre-comntinuar

  • Minimitzar els costos inherents a la solució de la controvèrsia;
  • Mantenir el control del procediment de solució de la controvèrsia;
  • Aconseguir una solució ràpida;
  • Mantenir el caràcter confidencial de la controvèrsia; o
  • Preservar o desenvolupar una relació subjacent entre les parts en la controvèrsia.

La mediació proporciona una oportunitat per trobar una solució fent referència també a interessos comercials, professionals i personals i no solament als drets i obligacions estrictament jurídics de les parts.