GIRa ADR/ junio 12, 2017

 

GIRa inscrita en el cens de serveis privats de mediació del CMDPC de la Generalitat de Catalunya.

El cens de serveis privats de mediació, depenent del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, té caràcter informatiu i naturalesa de font d’accés públic.

Els serveis privats de mediació porten a terme actuacions de mediació no subjectes ni al procediment ni a les tarifes del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

GIRa és una consultoria especialitzada en serveis de resolució alternativa de conflictes (ADR-ODR, Alternative Dispute Resolution / Online Dispute Resolution)

 Tècniques com la mediació, negociació, conciliació, facilitació o assessorament jurídic, són les eines que GIRa utilitza per a la cerca d’una solució, amb l’objectiu de donar un gir en positiu al conflicte i poder arribar a un acord satisfactori per a totes les parts.

Share this Post