GIRa ADR/ junio 12, 2017

Com pot ajudar la mediació a la meva franquícia?

Meritxell Bosch ha publicat un article a la revista digital Infofranquicias.com en el qual, la sòcia Cofundadora de Gira, ens explica els conflictes més habituals amb què ens podem trobar en una empresa i com la mediació pot ajudar a resoldre’ls.

 

 

Els conflictes més habituals amb què ens trobem en l’àmbit empresarial són els causats per incompliment de les normes o directrius de marca a seguir pels franquiciats, rumors, discussions, problemes de reconeixement i motivació, deficient assignació de tasques, desconeixement de mecanismes de promoció professional, així com els derivats de l’impagament de factures, lliurament defectuosa de productes, relacions comercials amb clients i proveïdors, etc.

En els últims temps, cada vegada amb més força, se sent parlar de la mediació com una forma alternativa de resoldre els conflictes.

En què consisteix la mediació i com pot ajudar a la meva franquícia?

La mediació és un procés voluntari, confidencial i guiat per un professional extern, el mediador, que és imparcial i neutral amb totes les parts.

La confidencialitat i l’ajuda d’aquest tercer professional objectiu és la clau no només per a la resolució d’aquest conflicte concret sinó també per preservar la relació entre les parts i evitar així que es frustri el futur comercial entre elles.

Un altre dels avantatges d’aquest sistema “alternatiu” és que pot resultar més econòmic, però no ens referim només al possible estalvi front al cost judicial (dinerari i de temps), sinó perquè el fet de procurar un clima confortable de treball tindrà una repercussió directa en la implicació de totes les parts, i per tant en el seu rendiment.

No hem d’oblidar tampoc que la confidencialitat (no només de tot el que passi durant la mediació sinó també dels acords que s’assoleixin) protegeix a l’empresa tant a nivell reputació com a possibles tractes amb altres franquiciats que puguin pretendre aplicar iguals solucions basant-se en antecedents que s’hagin fet públics (per exemple a través de la corresponent Sentència que dirimeix una controvèrsia que va acabar judicialitzant).

Per tant, hem de tenir present tots els beneficis que ens pugui reportar cada sistema de resolució de conflictes (judicial, arbitratge, mediació, negociació, facilitació, etc.) per triar el que millor s’adapti a les necessitats de la nostra empresa. La manera de prevenir, gestionar i, si s’escau, resoldre els conflictes, ha de determinar sens dubte una part important de l’èxit de la nostra empresa.

Share this Post