Natàlia Flores Pujol i Marta Méndez Pichot són sòcies cofundadores i lideren l’equip interdisciplinari de professionals especialitzats en la prevenció, gestió i resolució alternativa de conflictes.

GIRa compte amb una xarxa de professionals tant a nivell nacional com internacional, altament qualificats en diferents disciplines. Formen part d’aquest equip; advocats, mediadors, coachs, economistes i experts en negociació.